Projecten

1 2 3
Forse uitbreiding van Outokumpu met dezelfde medewerkers en beperkte uitbreiding van het oppervlak

Forse uitbreiding van Outokumpu met dezelfde medewerkers en beperkte uitbreiding van het oppervlak

Outokumpu Westdorpe is het grootste distributie Centrum van roestvrij staal in West Europa. In Westdorpe worden moedercoils t.b.v. klantorders geslit en gecut. Outokumpu had in '97 behoefte de productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar te verdriedubbelen met een minimale groei van het personeelsbestand en minimale investeringen in gebouwen. Hiertoe heeft NIEMA een integraal ontwerp gemaakt van de lay-out van de fabriek, de routing van de goederenstromen binnen en buiten de fabriek en innovatie van de techniek van intern transport en opslag van gereed product inclusief WMS. Het eindresultaat hiervan is dat het bebouwd oppervlak van de fabriek met niet meer dan ca. 30% is uitgebreid en door toepassing van AGV 's en een volledig automatisch hoogbouwmagazijn voor opslag van sheets en coils. De personeelsbehoefte voor intern transport is niet gestegen.

Pullman

Pullman

Pullman is een producent van matrassen en boxsprings. Na analyse van voorraadverschillen en tijdsbesteding aan orderpicking heeft NIEMA kunnen onderbouwen dat een barcodesysteem zich snel terugverdient. NIEMA heeft de leveranciersselectie uitgevoerd en de implementatie begeleid.

Innovatie bij VRMO

Innovatie bij VRMO

In het VRMO project hebben diverse dry bulk bedrijven in de haven (o.a. EMO, EECV en EBS) samen met kennisinstituten mogelijkheden onderzocht om de economische positie van de dry bulk sector te stimuleren. NIEMA heeft als ingenieursbureau de kennisinstituten aangestuurd en inhoudelijk ondersteund.

Geautomatiseerde productie bij Delicia

Geautomatiseerde productie bij Delicia

Voorafgaand aan de keuze voor geautomatiseerd intern transport met AGV's  is door NIEMA een simulatiemodel ontwikkeld. Met de simulatie zijn diverse bottlenecks opgespoord. Met het simulatiemodel is een groot aantal ontwerpkeuzes van het geautomatiserd transport onderzocht. NIEMA heeft vervolgens oplossingen ontwikkeld om de bottlenecks weg te nemen. Hiermee is een maximale productiecapaciteit behaald bij minimale jaarkosten.

Ergonomische productie bij Bakkersland

Ergonomische productie bij Bakkersland

Voorheen was het inpakken van bake-off producten, zoals appelflappen, frikadelbroodjes en kaassoufflé's arbeidsintensief. NIEMA heeft Bakkersland ondersteund dit productieproces te verbeteren. De locatie en oriëntatie van de producten wordt met vision techniek bepaald en vervolgens worden de producten door robots JIT van de lijn gehaald en in dozen geplaatst.  Deze technische innovatie is uit ARBO oogpunt interessant.

Dyna Dental

Dyna Dental

Dyna Dental produceert en verhandeld innovatieve tandproducten -en systemen. Voor Dyna Dental heeft NIEMA de implementatie van een ERP systeem voorbereid en op basis van een eisenpakket een leveranciersselectie uitgevoerd.

Ketenverkorting bij LLS

Ketenverkorting bij LLS

Leden van telersvereniging Longer Life Span telen trostomaten die in toenemende mate in consumentenverpakking worden verkocht door handelsbedrijven. Samen met de telers is nagegaan of het haalbaar is trostomaten met een eigen centrale sorteerinstallatie te verpakken en te vermarkten.

 Minder ruimte nodig bij HYVA door gewijzigd klant order ontkoppel punt (KOOP)

Minder ruimte nodig bij HYVA door gewijzigd klant order ontkoppel punt (KOOP)

De productiecapaciteit voor meervoudige telescopeerbare hydraulische cilinders bij HYVA was gelimiteerd door de beschikbare ruimte. NIEMA heeft na analyse van productieproces en de samenstelling van klantorders een werkwijze ontwikkeld waarbij het Klant Order Ontkoppel Punt (KOOP) verlegd is naar de halffabrikaten. De ruimtebehoefte voor opslag en kosten van incourante voorraad zijn hierdoor aanzienlijk gedaald, met behoud van efficiëncy en leverbetrouwbaarheid.

Bulk i.p.v. verpakt bij Teijin Twaron?

Bulk i.p.v. verpakt bij Teijin Twaron?

Teijin Twaron transporteerde jaarlijks 20.000 ton halffabrikaat tussen Delfzijl en Emmen in kuubse verpakkingen. De belangrijkste redenen voor deze arbeidsintensieve werkwijze was de mogelijkheid om batches ter grootte van kuubse verpakking te kunnen mengen voor een homogene productkwaliteit. NIEMA heeft een nieuwe werkwijze en nieuwe transporttechniek uitgewerkt waarbij halffabrikaat in bulkwagens wordt vervoerd en opgeslagen in een systeem dat dezelfde mengmogelijkheden biedt. Dit concept biedt een gunstig rendement op geïnvesteerd vermogen (ROI).

Efficiënte productie bij SAB-profiel

Efficiënte productie bij SAB-profiel

Bij de  productie  van sandwichpanelen op meerdere productieljnen kwamen bij  SAB-profiel veel handlingstappen voor. De volomineuze sandwichpanelen zijn lastig te handlen. Samen met SAB-profiel heeft NIEMA diverse technische en organisatorische verbeteringen ontwikkeld om de interne logistiek en de interne distributie van sandwichpanelen te vereenvoudigen en efficient te laten verlopen.