Over NIEMA

NIEMA Raadgevend Ingenieursbureau is in 1987 opgericht door Ir. J.P. (Ap) Niemantsverdriet. Vandaar de naam NIEMA. De aanvullingen 'raadgevend' (onze adviseursrol) en 'ingenieursbureau' (onze technische achtergrond) passen bij wie we zijn en waar we sterk in zijn.

In de ontwikkeling van ons bureau zijn een drietal perioden te onderscheiden:

  • In de eerste jaren was de opkomst van de Personal Computer actueel. NIEMA bestond toen voornamelijk uit IT-medewerkers om te voldoen aan de vraag naar maatwerk software voor verbetering van logistieke processen bij verschillende ondernemingen. 
     
  • Vanaf midden 90'er jaren hebben we ons gericht op logistieke concepten. Mechaniseren en automatiseren van arbeidsintensieve processen, uitbesteden in regie, modal shift, concentreren van productie en distributie op minder locaties, samenwerkingsverbanden.
     
  • Het laatste decennium concentreren we ons op verbeteringen in productie en logistiek zoals efficiĆ«ntere handling, effectievere arbeidsinzet en slimmer gebruik van ruimte. De verbeteringen moeten bedrijfszeker functioneren, betaalbaar zijn en passen bij mens en milieu.

Terug naar de kern van de zaak. Dat is niet ingewikkeld. We hebben in diverse branches veel gezien en gedaan. We weten de weg.