Uitgangspunten

In ons werk hanteren we de volgende uitgangspunten (business principles):

  • Elke organisatie is uniek, dus elk project is uniek.

  • Een project is een afgebakende activiteit met een helder doel dat binnen een redelijke tijd en verantwoord budget bereikt moet zijn.

  • NIEMA start als een project helder is, schriftelijke overeenstemming is bereikt over de concrete vraag en een projectaanpak is overeengekomen die een bruikbaar resultaat voorspelt binnen afgesproken tijd en kosten.

  • We delen een project op in overzichtelijke fasen.

  • Aan het eind van iedere project fase heeft u een beslismoment op basis van onderbouwde conclusies en concrete adviezen.