Lessons learned Heineken Irkutsk

Heineken ontwikkelt zich gezond met name in gebieden die in een significant groeipotentieel vertonen zoals Rusland.
In dit kader heeft NIEMA een brouwerij expert van Heineken mogen assisteren bij het opstellen van een plan voor een brouwerij in Irkutsk (Siberië).

De vraag was een Masterplan op te stellen voor:

  • In eerste instantie groei van 1.500.000 hl/jaar naar 2.000.000 hl/jaar.
  • Daarnaast onderzoek naar de maximale capaciteit die kan worden gerealiseerd op deze site.

Op basis van historisch gebruik was helder waarom de hoofdstroom op het terrein (en in het warehouse) verliep van noord naar zuid.

Analyse van de cijfers, bezoek ter plaatse en brainstormsessies over mogelijke verbeteringen resulteerde - naast verbetersuggesties voor inzet van heftrucks en ontwerp van laaddocks - in een plan voor herinrichting van de goederenstromen over het terrein. Dit plan voor de toekomst kwam neer op een goederenstroom van zuid naar noord.

Deze herinrichting betekent ook verplaatsing van laaddocks en delen van bestaande vul- en verpakkingslijnen.
We hebben aannemelijk kunnen maken dat deze “lastige” veranderingen - die nooit gelegen komen bij een bedrijf dat iedere dag moet leveren - toch zeer de moeite waard zijn.

Deze herinrichting van de goederenstromen over het terrein resulteert in belangrijke efficiencyverbeteringen zoals kortere rijafstanden voor heftrucks, besparing op personeel bij de poorten (1 poort in plaats van 2) en betere benutting van de beschikbare ruimte op de huidige site. Hiermee ontstaan mogelijkheden voor verdere groei.

Toekomstige productielijnen, procesinstallaties, tanks en warehouse ruimten kunnen geplaatst worden in een masterplan dat op de toekomst is voorbereid. Het locale en regionale management heeft de voorstellen positief ontvangen.

Conclusies waar we - onder het genot van een biertje - graag op terug kijken.

Ook in Irkutsk is het Oud Hollandse gezegde “Bezint eer ge begint” van toepassing.