Checklist

Masterplan

Heeft u een actueel masterplan (< 1 jaar oud) met een efficiƫnte en veilige routing van goederen en verkeer?

Logistiek aandachtspunt

Heeft u een logistiek probleem waarvoor u nog geen goede technische oplossing hebt?

Brainstormen

Wanneer heeft u voor het laatst met een deskundige gebrainstormed over innovatie in uw interne logistiek?

Sparren

Wanneer heeft u voor het laatst met een externe deskundige "out of the box" gezocht naar oplossingen?

Repeterend werk

Is kort cyclisch repeterend werk gemechaniseerd?

Expeditieactiviteiten

Zijn in uw bedrijf intern transport, magazijn, verpakkings- en expeditieactiviteiten volledig geautomatiseerd?

Tilwerk

Wordt tilwerk op een ergonomische wijze uitgevoerd?

Omsteltijden

Heeft u wel eens grensoverschrijdend onderzocht hoe u op een bepaalde werkplek omsteltijden c.q. verliestijden kunt halveren?

Uitbreiding productie

Wilt u uw productie uitbreiden maar heeft u nog geen goed plan hoe dat in de huidige situatie moet?