Coöperatief Varen

Coöperatief Varen is ruim 18 jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband voor de aanvoer van grondstoffen van zeehavens naar diervoederproductie locaties in het binnenland.

Toen was er onzekerheid als gevolg van de aangekondigde sluiting van de schippersbeurs. Diervoederfabrikanten zochten nieuwe formules voor vervoerszekerheid tegen een redelijke prijs.

De keuzes die toen gemaakt zijn, zijn solide gebleken. De samenwerking functioneert nog steeds tot grote tevredenheid van alle partijen en het marktaandeel in de sector is toegenomen.

Wat zijn de succesfactoren in de samenwerking?

Naast de gezamenlijke doestelling "vervoerszekerheid tegen een redelijke prijs" is veel aandacht besteed aan:

  • Transparante verdeling van de kosten: Op basis van een Activity Based Costing (ABC) model komen de kosten voor rekening van de veroorzaker. Geen onderhandeling. Geen versluierde kosten. Ieder weet tevoren de werkelijke kosten. Iemand die kiest voor een activiteit (en een daarbij behorende duur) bepaalt zelf daarmee de rekening. Wie bepaalt, betaalt. Wie moet gaan betalen, maakt afgewogen keuzes.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: De diervoederfabrikanten (Agrifirm, Forfarmers, AgruniekRijnvallei) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor Coöperatief Varen en delen winst of verlies.
  • Eigen huurvloot: Coöperatief Varen heeft contracten met een aantal geselecteerde schippers die fulltime voor Coöperatief Varen werken.
  • Operationele coördinatie door een gespecialiseerde logistiek dienstverlener. Peterson Agricare & Bulk Logistics stuurt niet alleen de schepen uit de eigen huurvloot aan, maar huurt op reisbasis namens Coöperatief Varen ook schepen in via andere kanalen en verhuurt schepen uit de eigen huurvloot op momenten dat Coöperatief Varen capaciteit over heeft.
  • Onafhankelijk advies: NIEMA onderhoudt en update het tariefsmodel ieder kwartaal op basis van actuele kosten (marktprijzen, brandstofkosten , etc.) en adviseert Coöperatief Varen m.b.t. mogelijke verbeteringen in de werkwijze en samenwerking. 
  • Bezig blijven met de toekomst: ook na 60 kwartalen stuur- & werkgroepoverleg vinden Agrifirm, Forfarmers, AgtuniekRijnvallei, Peterson en NIEMA nog steeds aandachtspunten om verder te werken aan een toekomst met vervoerszekerheid tegen een redelijke prijs.

Vervoerszekerheid is voor 100% gerealiseerd. In de afgelopen 17 jaar zijn meer dan 20.000 partijen aangevoerd naar alle tevredenheid tegen een redelijke prijs. Dit is met name bereikt door een goede benutting en bezetting van de eigen vloot en flexibele invulling van verladingsopdrachten met schepen uit de eigen vloot en schepen uit vrije markt.

Vanaf 1997 heeft NIEMA bijgedragen in de voorbereiding en het verder ontwikkelen van het samenwerkingsverband. Wij zijn daar trots op.