Goed overleg

In 2006 bereidde Rijkswaterstaat een procedure voor om Overslagbedrijf OVET bij de Raad van State aan te klagen voor mors op oppervlaktewater.

Gelukkig is een betere oplossing gevonden.

NIEMA (adviseur) en TUD 3ME (projectleiding) hebben in opdracht van de belangrijkste zeehavenoverslagbedrijven in Nederland (zie kader) intensief overleg gepleegd met de diensten van Rijkswaterstaat Noord-Holland, Zeeland, Zuid-Holland.

Hierin kwam helder naar voren dat de zorg voor het milieu niet alleen leeft bij Rijkswaterstaat, maar ook bij de overslagbedrijven zelf. De kunst was om oplossingen te vinden die werkbaar zijn en tevens de zorg voor het milieu waarborgen. De aard van de overslagactiviteiten brengt met zich mee, dat enige mors niet te vermijden is. Onderdeel van het project was o.a. onderzoek naar de bezwaarlijkheid van mors, afhankelijk van de aard van het product.

In dit overleg zijn oplossingen gevonden om enerzijds overslag van droge bulkgoederen praktisch uit te kunnen voeren en anderzijds de kwaliteit van het oppervlaktewater niet aan te tasten.

Dit is geconcretiseerd in ontwerpwijzigingen van de Amvb inrichtingen zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr 4349 van 17 maart 2010.

Wat ons betreft een voorbeeld van "polderen" in de juiste vorm.

 

BV Zeehavenbedrijf Dordrecht
Corus BV
EP Shipping & Trading BV
Ertsoverslafbedrijf Europoort (EECV) CV
Europees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) BV
Igma BV
Maja Stuwadoors Groep BV
Marcor Stevedoring BV
OVET BV
Rietlanden Stevedores BV
Rotterdam Bulk Terminal BV