Stabiele innovatie in de binnenvaart

Een zelflossend containerschip zet zelfstandig containers op de kade en pakt deze op. Op deze manier bedient het schip bedrijven die zich aan een vaarweg bevinden zonder tussenkomst van haventerminal plus wegtransport.

Mercurius Scheepvaart exploiteert al enige tijd twee zelflossende schepen van vaarklasse IV. Kan het deur-tot-deurvervoer van containers aan een bredere doelgroep worden aangeboden door dit concept toe te passen op smallere schepen?

Doordat een scheepskraan de containers buiten de rand van het schip tilt zal het schip overhellen. Hoe smaller een schip is, des te meer het zal overhellen bij dezelfde belasting. De uitdaging was dus om een smal zelflossend schip toch voldoende te kunnen stabiliseren.

Eerst heeft NIEMA onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een schip te stabiliseren. Hierbij zijn diverse innovatieve concepten geƫvalueerd. Uit deze studie volgde dat het stabiliseren met ballastwater en contragewichten een interessante optie is.

Vervolgens heeft NIEMA een rekenmodel ontwikkeld dat voor verschillende afmetingen en beladingen van een schip de stabiliteit bepaalt. Gevoeligheidsanalyses met het model tonen aan dat een smal zelflossend schip inderdaad mogelijk is.

Hiermee zijn nieuwe perspectieven voor bedrijven aan smalle vaarwegen geopend!

Zelflossend containerschip