NIEMA feliciteert Verbeek met haar nominatie als ondernemer 2011

NIEMA feliciteert Verbeek met de nominatie voor ondernemer van het jaar 2011 in Zeewolde.

Samen met Verbeek hebben we onderstaande route mogen lopen.

In 2007 hebben we een vooronderzoek gestart naar een nieuwe broederij.

Na gedegen afweging van de strategisch belangrijke factoren is een nieuwe bouwlocatie gevonden in Zeewolde, waar de continuïteitsrisico’s aanzienlijk minder zijn dan in het concentratiegebied op de West-Veluwe waar de oude broederij was gevestigd.

NIEMA en Verbeek hebben in de eerste periode veel aandacht besteed aan:

  • het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwe broederij
  • het uittesten van innovaties m.b.t. duurzaamheid
  • het ontwikkelen van een layout met een logistiek handige routing en een effectieve compartimentering t.b.v. hygiëne
  • het verkrijgen van vergunningen

Vervolgens heeft NIEMA in opdracht van Verbeek verschillende specialisten op het gebied van broedmachines, ei- en kuikenverwerking, wasmachines, E- en W- installaties, gebouw, etc. gevraagd in te schrijven op de programma’s van eisen.

Begin april 2010 zijn de eerste opdrachten gegund en is er aansluitend voortvarend gewerkt. In mei 2010 is de eerste paal geslagen. Op 17 januari 2011 kon staatssecretaris Bleker de opening verrichten. Daarna hebben de test- en inregelwerkzaamheden plaats gevonden.

Wij zijn er trots op aan dit project te hebben mogen bijdragen:

  • het vooroverleg was intensief met weloverwogen keuzes en interessante innovaties op het gebied van hygiëne en duurzaamheid
  • de coördinatie van de bouw was uitdagend met vele partijen die niet eerder met elkaar hadden samengewerkt en toch in korte tijd een complex project hebben gerealiseerd

Dank aan Verbeek voor het vertrouwen en de constructieve samenwerking. Dank aan alle partijen die met grote inzet dit project in korte tijd hebben gerealiseerd (Croes Ingenieursbureau, Dijkham Bouw, EMKA Broedmachines, Viscon, Prinzen, Koldijk Electro, Van Bon Installatietechniek en vele anderen). 

P.S.: Eén van de belangrijke innovaties is, dat de broedmachines gekoeld worden door hun warmte af te geven aan de vloer. Door deze aanpassingen vindt koeling minder geforceerd plaats dan met koelwater waardoor geen condens optreedt in de broedmachines (hygiëne voordeel).
Bovendien resulteert deze vorm van vloerverwarming in een belangrijke besparing op energieverbruik.