Coöperatief Varen heeft lage kosten door efficiente inzet van middelen

Coöperatief Varen heeft lage kosten door efficiente inzet van middelen

Coöperatief Varen heeft lage kosten door efficiente inzet van middelen

Coöperatief Varen is een samenwerkingsverband van de coöperaties Agrifirm, CehaveLandbouwbelang, ForFarmers en AguniekRijnvallei. Coöperatief Varen verzorgt de aanvoer van mengvoedergrondstoffen vanuit de zeehavens naar de diverse loslocaties. NIEMA heeft de coöperaties ondersteund bij het opzetten van dit samenwerkingsverband en advies gegeven bij het definiëren van de werkwijze. In samenwerking met de betrokken partijen heeft NIEMA een tariefstructuur ontwikkelt die alle betrokken partijen prikkelt tot efficiënte inzet van schepen met als resultaat de laagst mogelijke logistieke kosten.