Bulk i.p.v. verpakt bij Teijin Twaron?

Bulk i.p.v. verpakt bij Teijin Twaron?

Bulk i.p.v. verpakt bij Teijin Twaron?

Teijin Twaron transporteerde jaarlijks 20.000 ton halffabrikaat tussen Delfzijl en Emmen in kuubse verpakkingen. De belangrijkste redenen voor deze arbeidsintensieve werkwijze was de mogelijkheid om batches ter grootte van kuubse verpakking te kunnen mengen voor een homogene productkwaliteit. NIEMA heeft een nieuwe werkwijze en nieuwe transporttechniek uitgewerkt waarbij halffabrikaat in bulkwagens wordt vervoerd en opgeslagen in een systeem dat dezelfde mengmogelijkheden biedt. Dit concept biedt een gunstig rendement op ge├»nvesteerd vermogen (ROI).