Lean Six Sigma

Lean Six SigmaLean Six Sigma: Oude wijn in nieuwe zakken?

De laatste jaren dringt "Lean Six Sigma" steeds verder door in het Europese bedrijfsleven. Het wordt vaak gepresenteerd als het ideale gereedschap voor verbetering van bedrijfsprocessen. Met hoge prioriteit wordt Lean Six Sigma bij bedrijven ingevoerd.

Wat is de visie van NIEMA op Lean Six Sigma?

Lees verder op Lean Six Sigma